Avatar

GERİ GETİRME BÜYÜSÜ

GERİ GETİRME BÜYÜSÜ

Ayrılık acısı ağır ve sancılıdır. Her ayrılık insani hatalar ve soğumalardan dolayı olmaz. Ayrılıklar çoğu durumda, kıskanç ve fesat insanların sizin mutluluğunuzu çekemeyerek sizin üzerinizde büyü tesiri ile ayırmak amacı ile yapılan büyüler ile de olmaktadır. Önce partnerler birbirlerinden sıkılır, rahatsız olur, ağır gelmeye başlarlar, eskiden önemsiz olan her şey göze batmaya ve rahatsız etmeye başlar. İşte ilk adımları bu şekilde gelişen semptomlar o ilişki üzerine yapılan büyünün ilk göstergeleridir.  Bir ileriki safhada önceden aşkla bakan gözler solmaya ve uzaklaşmalar başlar, yan yana uyumak bile ağır gelir. Bir süre sonra ilişki kopma noktasına gelir ve evler ayrılır.

Bu adımlar normal bir ayrılık gibi görünse de, ekseri olarak büyünün tesiri ile gelişmektedir. Bazı durumlarda ise cinnia (dişi hisleri baskın cinler) tarafından gerçekleştirilir ki en tehlikeli olanı da aslında budur. Çünkü bir cinnia musallat olduysa kesinlikle iki tarafı da tesiri altına alarak ilişkileri tahrip ederken, bir tarafı kendisi için alırken, sizin de hayata bağınızı kesmeye başlar, bakımsızlaşma, hayat ışığınızın sönmesi, yaşama olan inancınızın düşmesi gibi semptomları sık görünenlerdir. Eskiden nasıldım nasıl oldum gibi sözler musallata delalettir. Böyle durumlar mutlaka uzman bir hoca tarafından değerlendirilmelidir.

 Geri Getirme Büyüsü aşamalı bir büyü olmak ile birlikte öncelikle kopmanın sebebinin tespiti ile başlamaktadır. Kopma insani bir sebepten ise büyü hızlı ve çabuk sonuç vermektedir. Birkaç gün ile birkaç hafta arasında çözüme varılmaktadır. Lakin kopmalar bir büyü ya da bir musallat sebebi ile gerçekleşiyorsa durum o zaman daha çetrefilli ve zor bir yola girmektedir. Peki böyle durumlarda nasıl bir yol izlenmektedir? Gelin hep birlikte bu konuyu detaylı olarak inceleyelim.

Büyü Sebepli Ayrılıklar

Sebebi büyü ise hangi tür büyünün yapıldığının incelenmeli, Medyum Likos Hoca gibi ilim ehilleri tarafından geliştirilen özel yöntemler ile yapılan büyünün türü ve meşrebi incelendikten sonra yapılan büyünün bozulma işlemi gerçekleştirilir ve sonrasında bu büyünün tesirini tamamen kaybetmesi için Geri Getirme Büyüsü yapılmaktadır. Eğer ki bu ayrılık ile ilgili olarak ciddi çalışmalar yapılmadan Geri Getirme Büyüsü yapılırsa büyü tesiri altındaki şahıs ciddi sıkıntılar ve hastalıklar yaşayarak iki tarafında hayatını alt üst edecek sonuçlar oluşabilir.

Musallat Sebepli Ayrılıklar

Musallat sebepli ayrılıklarda iki tarafta yoğun tesir altında olduğu için cin alemine hakim, cin kabileleri konusunda tecrübeli ve musallattan kurtarma konusunda bilgi ve deneyime sahip olmalıdır. Musallatlar iki tarafı da tesiri altına aldıkları için her iki tarafında hayatlarını alt üst ederler. Öncelikle cin yadacinnia’nın bağlı olduğu kabile öğrenilmeli ve o kabileye uygun tetkiklerin yapılması gerekmektedir. Böyle durumlarda uygulanacak yanlış tedavi yöntemleri kabileyi rahatsız edeceği ve çiftlere daha büyük zararlar verebileceği için mutlaka tecrübeleri sabit, bu konunun uzmanı hocalar ile çalışılması gerekmektedir.

Her ne sebeple olursa olsun ayrılık ve soğumalar doğru ve iyi yapılacak Geri Getirme Büyüsü ile çözüme ulaşabilmektedir. Burada önemli olan kriter Medyum Likos Hoca gibi ilim ehli bir uzman ile çalışmak ve ayrılık veya soğumanın sebebini doğru teşhis etmek gerekmektedir. Yanlış teşhis insanları daha büyük felaketlere sürükleyeceği gibi hayatlarını da riske atabilmektedir. Musallatı fark edemeyecek bir amatör ile çalışılırsa bu durum musallatı öfkelendirir ve ciddi zararlar verebilir. Bu yüzden mutlaka büyüye başvurmak için Medyum Likos Hoca gibi uzmanlara başvurmalı ve en sağlıklı yöntemi birlikte izlemelisiniz.

Medyum Likos İletişim İçin :

0531 551 96 67

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×