Avatar

SOĞUTMA BÜYÜSÜ

SOĞUTMA BÜYÜSÜ

Eşinizi, sevdiğinizi, paylaşmak ne kadar acı bir durum. Belki kendi evinizde değil ama evladınızın evinde böyle bir sıkıntı yaşanıyor. Genellikle çok güzel başlayan ilişkiler bir anda bozulur, eşler birbirlerinden uzaklaşır ve eşlerden birisi huzuru dışarıda bulduğuna inanır. Böylelikle önce evine ilgisi sonra eşine ilgisi azalır, derken ilişki kopma noktasına gelir. Bu tür durumlarda mutlaka bir taraf büyük acılar çeker diğer taraf ise kendisinin dahil farkına varmadan hiç alakası olmayan birisi ile kendisini bulduğuna inanır.

Yukarıda bahsettiğimiz durumlar ekseriyetle bir büyü ile gerçekleşir aslında. Çiftler senelerce onları mutlu eden hareketlerden bir anda rahatsız olmaya başlarlar, onları kendilerinin bile açıklayamadıkları bir etkinin kendilerini yeni partnerlerine çektiğine inanırlar, bunlar aslında bilen gözlerin büyünün etkisini bağıra bağıra gösteren belirtilerdir. İnsanların hayatlarını alt üst eden bu durum için farklı teknik ve çözüm yolları ile Soğutma Büyüsü ile cevap vermeleri gerekmektedir.

Peki neden farklı teknik ve çözüm yolları diyoruz? Çünkü karşı büyü olacağı için hangi amaçla yapılmış bir büyünün bozularak soğutma büyüsüne başvurulması gerektiğini bilmek çok önemlidir. Yuva yıkmak için mi yapılmış? Masumane bir karşılıksız aşka çare için mi yapılmış? Yoksa yalnızca bir kıskançlık sonucu mu büyü yapılmış? Tüm bunların tetkik edilerek doğru sonuca ulaşacak en doğru yolu bularak Soğutma Büyüsü yapılmalıdır. Bunun için de doğru bir hoca ile çalışmalı ve Medyum Likos Hoca gibi ilim sahibi ve iç gücü yüksek değerleri tercih etmelisiniz. Yüksek tecrübesi ile Soğutma Büyüsü için kararında doğru yolları tercih etmeyi bilmesi gerekir tercih ettiğiniz hocanın. Çünkü Soğutma Büyüsü kendi içerisinde büyük tehlikeler arz ederek yapılacak kişinin karşı cinse olan ilgisi dahil soğutularak içinden çıkılamaz hallere büründürülebilir.

Doğru yolları seçerek öncelikle karşı büyünün yolunu bilerek o büyüyü bozması ve Soğutma Büyüsünü kararında uygulayarak, çiftlerin mutlu bir hayat yaşamaları sağlanmalıdır.

Görüldüğü üzere zor ve detayları çok olan bir büyü çeşidi olan soğutma büyüsü, yapacak hocanın tecrübeleri ile doğru orantılı fayda sağlamaktadır. İki aşamalı olan Soğutma Büyüsü yaptıracak kişilerin yapmaları gereken ilk şey Medyum Likos Hoca gibi bilgili ve tecrübeli bir alimden gerekli bilgiyi alarak hareket etmeleridir. Çünkü her ayrılık büyü sonuçlu değildir. Malum bazı durumlarda insanların kendi hataları bu uzaklaşmalara yol açar ve eşler mutluluğu dışarıda arar. Medyum Likos Hoca öncelikle sizin gözünüzden kaçan ayrıntıları inceler ve iç gücü ile üzerinizde büyü olup olmadığını sorgular. Sizlerin farklı alemler ve farklı tehlikeler içerisinde boşuna bulunmamanız için sizlerin riskler barındıran bu yola boşuna girmemenizi sağlar.

Soğutma Büyüsü ihtiyacınızın olup olmadığını anlamanız zordur, mutlaka bu konuyu yalnızca güvenilir bir uzmana danışmanız gerekmektedir. Eğer ki ihtiyacınız olmadığı halde Soğutma büyüsü yaptırmaya kalkarsanız sonuçları çok ağır olacaktır. Yaptırmak istediğiniz insanın yalnızca size değil tamamen karşı cinse olan ilgisini kaybettirebilirsiniz. Doğru teknikler ile büyü ihtiyacınızı çözümleyerek ihtiyaçlarınızı doğru şekilde sizlere belirtebilecek ve sizin yaşadığınız acıları kullanacak insanlardan uzak durmanız ve yalnızca mecburi durumlarda sizlerin büyü ve diğer alemler ile muhatap olmanıza izin verecek Medyum Likos Hoca gibi değerli ve özel şahıslar ile irtibatta olmanız gerekmektedir. Yanlış veya gereksiz yapılmış bir büyünün yalnızca sizlerin değil çevrenizin ve hatta gelecek nesilleri de tehlikeye atabileceğini unutmamanız gerekmektedir. İşte bu riskleri ortadan kaldırmak için doğru bir hoca ile çalışmalısınız.

Medyum Likos İletişim İçin :

0531 551 96 67

Avatar

GERİ GETİRME BÜYÜSÜ

GERİ GETİRME BÜYÜSÜ

Ayrılık acısı ağır ve sancılıdır. Her ayrılık insani hatalar ve soğumalardan dolayı olmaz. Ayrılıklar çoğu durumda, kıskanç ve fesat insanların sizin mutluluğunuzu çekemeyerek sizin üzerinizde büyü tesiri ile ayırmak amacı ile yapılan büyüler ile de olmaktadır. Önce partnerler birbirlerinden sıkılır, rahatsız olur, ağır gelmeye başlarlar, eskiden önemsiz olan her şey göze batmaya ve rahatsız etmeye başlar. İşte ilk adımları bu şekilde gelişen semptomlar o ilişki üzerine yapılan büyünün ilk göstergeleridir.  Bir ileriki safhada önceden aşkla bakan gözler solmaya ve uzaklaşmalar başlar, yan yana uyumak bile ağır gelir. Bir süre sonra ilişki kopma noktasına gelir ve evler ayrılır.

Bu adımlar normal bir ayrılık gibi görünse de, ekseri olarak büyünün tesiri ile gelişmektedir. Bazı durumlarda ise cinnia (dişi hisleri baskın cinler) tarafından gerçekleştirilir ki en tehlikeli olanı da aslında budur. Çünkü bir cinnia musallat olduysa kesinlikle iki tarafı da tesiri altına alarak ilişkileri tahrip ederken, bir tarafı kendisi için alırken, sizin de hayata bağınızı kesmeye başlar, bakımsızlaşma, hayat ışığınızın sönmesi, yaşama olan inancınızın düşmesi gibi semptomları sık görünenlerdir. Eskiden nasıldım nasıl oldum gibi sözler musallata delalettir. Böyle durumlar mutlaka uzman bir hoca tarafından değerlendirilmelidir.

 Geri Getirme Büyüsü aşamalı bir büyü olmak ile birlikte öncelikle kopmanın sebebinin tespiti ile başlamaktadır. Kopma insani bir sebepten ise büyü hızlı ve çabuk sonuç vermektedir. Birkaç gün ile birkaç hafta arasında çözüme varılmaktadır. Lakin kopmalar bir büyü ya da bir musallat sebebi ile gerçekleşiyorsa durum o zaman daha çetrefilli ve zor bir yola girmektedir. Peki böyle durumlarda nasıl bir yol izlenmektedir? Gelin hep birlikte bu konuyu detaylı olarak inceleyelim.

Büyü Sebepli Ayrılıklar

Sebebi büyü ise hangi tür büyünün yapıldığının incelenmeli, Medyum Likos Hoca gibi ilim ehilleri tarafından geliştirilen özel yöntemler ile yapılan büyünün türü ve meşrebi incelendikten sonra yapılan büyünün bozulma işlemi gerçekleştirilir ve sonrasında bu büyünün tesirini tamamen kaybetmesi için Geri Getirme Büyüsü yapılmaktadır. Eğer ki bu ayrılık ile ilgili olarak ciddi çalışmalar yapılmadan Geri Getirme Büyüsü yapılırsa büyü tesiri altındaki şahıs ciddi sıkıntılar ve hastalıklar yaşayarak iki tarafında hayatını alt üst edecek sonuçlar oluşabilir.

Musallat Sebepli Ayrılıklar

Musallat sebepli ayrılıklarda iki tarafta yoğun tesir altında olduğu için cin alemine hakim, cin kabileleri konusunda tecrübeli ve musallattan kurtarma konusunda bilgi ve deneyime sahip olmalıdır. Musallatlar iki tarafı da tesiri altına aldıkları için her iki tarafında hayatlarını alt üst ederler. Öncelikle cin yadacinnia’nın bağlı olduğu kabile öğrenilmeli ve o kabileye uygun tetkiklerin yapılması gerekmektedir. Böyle durumlarda uygulanacak yanlış tedavi yöntemleri kabileyi rahatsız edeceği ve çiftlere daha büyük zararlar verebileceği için mutlaka tecrübeleri sabit, bu konunun uzmanı hocalar ile çalışılması gerekmektedir.

Her ne sebeple olursa olsun ayrılık ve soğumalar doğru ve iyi yapılacak Geri Getirme Büyüsü ile çözüme ulaşabilmektedir. Burada önemli olan kriter Medyum Likos Hoca gibi ilim ehli bir uzman ile çalışmak ve ayrılık veya soğumanın sebebini doğru teşhis etmek gerekmektedir. Yanlış teşhis insanları daha büyük felaketlere sürükleyeceği gibi hayatlarını da riske atabilmektedir. Musallatı fark edemeyecek bir amatör ile çalışılırsa bu durum musallatı öfkelendirir ve ciddi zararlar verebilir. Bu yüzden mutlaka büyüye başvurmak için Medyum Likos Hoca gibi uzmanlara başvurmalı ve en sağlıklı yöntemi birlikte izlemelisiniz.

Medyum Likos İletişim İçin :

0531 551 96 67

Avatar

Kabala Büyüsü & Ritüeli

KABALA BÜYÜSÜ

Yahudilikte başlayan kabala inancı ve etkileri sayesinde büyüye dönüşen bir ilim öncelikle kabala nedir ve nasıl gelişmiştir onu inceleyelim.

Kabala’nın Doğuşu

Yaklaşık 4000 yıl kadar önce Sefer Yetira’yı (Yaradılış Kitabı) Hz. İbrahim tarafından yazıldığı dönemde başladığına inanılır. Fakat en önemli kitabı Zohar’dır. Kabala inanışını en çok ileri atan ise 16. Yüzyılda İsaacLuria’nın yaptığı çalışmalardır. Matematik, harflerin konumu, astronomi ve doğa ile bütünleşik olarak yapılan özel yöntemleri ile işleyen Kabala Büyüsü kabala inancının temellerini oluşturmaktadır.

Kabala Büyüsü’nün Etkileri

Bu derin bilgilere sahip olunmadan uygulanması imkansız hatta tehlike oluşturan bir ilimdir. Kabala Büyüsü binlerce yıllık bilgi ve birikimi sindirmenin yanı sıra şahsi iç gücü ile birleşirse faydalı ve tesirli olan bir büyüdür. Kesinlikle ama kesinlikle bilmeyen ve tecrübesi olmayan insanların yapmaması hatta uzak durması gereken bu ilimde kendisini uzman olarak tanıtan ve bu şekilde söyleyen kişilerden uzak durmalısınız. Hassas bir konu olan büyünün en derinlerinde bulunan Kabala Büyüsü tehlikelerinden arındırılarak bu konuda ihtisası olan ilim sahipleri tarafından yapıldığı takdirde kesin sonuçlar alınan bir ilimdir. Tecrübeli ve iç gücü yüksek insanlar tarafından yapılan Kabala Büyüsü çok hızlı tesir edebileceği gibi ay ve güneşin konumları ile mevsimler de tesir süresinde etkilidir.

Kabala Büyüsü’nü Kimler Yaptırabilir

Aşktan hastalığa pek çok etkisi olan Kabala Büyüsü önleyici olarak ta kullanılmaktadır. Olası şüphe durumunda eşi eve bağlamaktan, ayrılıkları bitirmeye kadar pek çok tesiri olan bu büyüyü ancak işin ehline yaptırmalı.

Derin bir büyü olduğu ve çok az kişi tarafından uygulanabildiği için değerli bir büyü olan Kabala Büyüsü imkansız görünen aşk ilişkilerinde kesin çözüm sunduğu gibi, bağlama büyüsü olarak ta kullanılmaktadır. Ayrılıklarda, küslüklerde ve aşk için kullanıldığı gibi hastalıklara şifa amacı ile de kullanılır ve pek çok amansız hastalığa şifa olmaktadır.

Medyum Likos Hoca gibi bu konu için özel tahsil almış ve bu konuda yerinde özel eğitimler almış birinin tavsiyesi ile yaptırılması tavsiye edilen Kabala Ritüeli ilim ehli tarafından gerek görülmedikçe kullanılmamaktadır. Bu yüzden bu işin uzmanı Medyum Likos Hoca gibi ilim ehilleri tarafından tavsiye edilmediyse zorlamak yalnızca yaptırana zarar verip durumu çok daha kötüye götürebilmektedir.

Kabala Büyüsü Kimler Tarafından Uygulanabilir?

Yalnızca insanın iç gücünün yetmediği, bilgi, birikim ve yoğun ve zorlu eğitimler sayesinde öğrenilen Kabala Büyüsü doğru eller tarafından yapılmadığı sürece yaptırana ağır tahribatlar yaratır. Aşk için yaptıranı uzaklaştırır, bağlamak için yaptıranı dönüşü olmayan şekilde kopartır, sağlık için yaptıranı daha hasta eder. Bu denli zorlu ve çetrefilli bir büyü doğru ellerde ve yalnızca yapacak uzman hocanın tavsiyesi ile yapılabilmektedir.

Kabala Büyüsü yapımı itibari ile de yapan hocaya büyük ağırlıklar verdiği için yapacak hocanın iç gücü çok kuvvetli olmalı ve mutlaka çok sıkı ve mümkünse yerinde özel alimlerinden eğitim alınması gerekmektedir. İç gücü bu büyünün ağırlığını kaldıramayacak hocalara bu ilim öğretilmez ve alimler tarafından uzaklaştırılırlar. Medyum Likos Hoca daha genç yaşlarda bu ilim için pek çok kaynak araştırması ve yoğun uğraşlar ile ilmin en önemli alimlerinden eğitimler alarak kendisini geliştirdi. İç gücünü zorlayarak bu ilimin önde gelenlerinden olmayı başardı. Yaşadığı pek çok hadise ve vaka ile kendisini bu konuda uzman haline getirerek, bu ilim ile uğraşan en önemli hocaların başında gelmeyi başardı.

Siz de Kabala Büyüsü ile çözülebileceğine inandığınız bir sıkıntı yaşıyorsanız mutlaka Medyum Likos Hoca gibi ilim ehline danışarak birlikte yol izlemeyi denemelisiniz.

Medyum Likos İletişim İçin :

0531 551 96 67

Avatar

Papaz Büyüsü Hakkında

Papaz Büyüsü ve Medyum Likos

Büyü yapmak ve bozmak bilgi, beceri ve tecrübe gerektirir. Bu alanda kendini yetiştirmiş medyumlar özellikle büyü yapabilen kişiler olarak öne çıkarlar. İnsanlar da büyü yapma konusunda medyumlardan yardım alarak hareket ederler. Aşık etme, bağlama, soğutma, geri getirme, kabala ve papaz büyüsü gibi büyüler medyumlar tarafından yapılan ve sıklıkla tercih edilen büyülerdir. Tarifleri ve etkileri medyumlar tarafından bilinmektedir.

Medyumlar büyü noktasında kendini yetiştirmiş ve literatürdeki bütün bilgilere hakim kişilerdir. Kadim kitaplardaki bilgileri de bilen medyumlardan biri olan Medyum Likos büyü noktasında herkes tarafından bilinen bir şahsiyettir. Güvenilir olduğu bilinmekte ve birçok müşterisi de bulunmaktadır.

Papaz Büyüsü Nedir?

Büyü insanlar üzerinde psikolojik etkileri bulunan tariflerden biridir. Papaz büyüsü en etkili ve kuvvetli büyülerden biridir. En etkili büyülerden biri olarak papazların yaptığı dinlerindeki en ağır büyülerden biridir. Hemen her şey için yapılabilmektedir. Bu nedenle çok dikkatli yapılması gereken büyülerden biridir. Büyü sayesinde insanların isteklerinin yerine gelmesi söz konusu olduğundan aksi durumlar da yaşanabilir. Bu büyü daha çok papazlar tarafından yapıldığı için bu isimle anılmaktadır. Medyumlar tarafından dikkatlice yapılmaktadır.

Papaz Büyüsü Neden Yapılır?

Büyü hemen her sebeple yapılmaktadır. Papaz büyüsü, geri getirme, soğutma, ayırma, uzaklaştırma, zarar verme açısından yapılmaktadır. Medyumlar bu konuda engin bilgilere sahip olarak birçok büyü tarifini cinleri de kullanarak yaparlar. Böylece son derece etkili büyüler ortaya çıkmaktadır. İnsanlara özellikle zarar vermek isteyen, kayıplar yaşatmak isteyen ve psikolojik olarak da baskı oluşturmak isteyen insanlar bu büyüyü yaptırmaktadır. Papaz büyüsü de en çok yapılan büyülerden biri olarak Medyum Likos tarafından da yapılmaktadır. En ağır ve en masraflı büyülerden biridir. En çok materyalin kullanıldığı ve güvenerek yapılması gereken büyüler arasında yer almaktadır. Bu nedenle çok dikkatli yapılması gerekir. İşi bilen medyumlar bu konuda çok dikkatli olarak hareket etmektedir.

Papaz Büyüsü Kimler Yapar?

Büyü yapma konusunda bilgili ve beceri sahibi olan kişiler büyü yapma yetkinliğine sahiptir. Büyüler daha çok medyumlar tarafından yapılmaktadır. Büyü tariflerine hakim olmak ve cinlerle iletişim kurabilmek olguları medyumların büyü konusunda bilgili olduğunu göstermektedir. Medyum Likos da o isimlerden biri olarak hizmet vermektedir.Papaz büyüsü konusunda bilgisi olan medyum müşterilerine bu alanda özellikle hizmet vermektedir. Güvenilir medyumlar arasında bulunarak etkili büyüler yapmakta ve insanların dikkatini ve alakasını celp edebilmektedir.

Medyum Likos Papaz Büyüsü Yapar mı?

Medyumlar büyü yaparlar. Medyum Likos da büyü yapabilen medyumlar arasında yer almaktadır. En çok arzu edilen ve etkili olan büyüler arasında da Papaz büyüsü bulunmaktadır. Medyumlar papaz büyüsü yapabilmektedir. Medyumluk hizmetini yerine getiren kişiler daha çok büyü noktasında insanlara yardım ederler. Hemen her büyüyü yaparlar ve etkili, uzun süreli büyüler yaparak etkin sonuçlar elde edilmesini sağlarlar.

Medyum Likos Büyüden Para Alır mı?

Büyü hizmetlerini yerine getiren medyumlar bu hizmetler karşılığında ücret alabilmektedir. Ruhsatlı olarak belli adreslerde çalışan medyumlar büyü tariflerine göre tarifeler belirleyerek büyülerden para kazanırlar. Hesaba havale ya da EFT şeklinde ödemeler yaptırırlar. Bu nedenle çok dikkatli hareket etmek gerekir. Medyum Likos da büyü konusunda para alan medyumlar arasında yer alır. Papaz büyüsü en etkili büyüler arasında bulunur ve en pahalı büyüler arasında yer almaktadır. Büyülerin para tutması ve önemli bir şekilde bütçe ayrılmasına neden olması müşterilerin isteklerine göre de değişebilmektedir.

Medyum Likos Etkili midir?

Büyülerin etkili olması için medyumların bilgili ve tecrübeli olması gerekir. Medyum Likos da bu medyumlardan biri olarak hemen her büyüyü yapabilir. Papaz büyüsü de hemen her konuda yapılan en zor ve en etkili büyülerden biridir. Bu nedenle etkili olmakta ve etkileri de çok uzun sürebilmektedir. Bu nedenle büyülerin etkileri psikolojik olarak da yaşanmaktadır. Kişiler üzerinde ve kullanılan eşyalarda büyü etkisi görülebilmektedir.

Büyü konusunda çok dikkatli olmak gerekir. Gelişigüzel bir şekilde medyumlardan yardım alarak hareket etmemek ve doğru olanı yapmak gerekir. Güvenilir medyumları araştırmak ve büyü yapmaktan çok bozmak konusunda yardım almak gerekir. Böylece büyülerin kötü etkilerinden korunmak da mümkün olabilir.

Medyum Likos İletişim İçin :

0531 551 96 67

Avatar

Aşık Etme Büyüsü

AŞK BÜYÜSÜ

Aşk, doğanın vazgeçilemeyen ve karşı koyulamayan tek duygusu. İnsanlar kavuşamadıkları aşkları için acı çekiyor ve hayatları alt üst oluyor. Bir duygu, bir insan hayatın tamamını alt üst edebiliyor. Takılıp kaldığınız ve hayatınızı alt üst eden bu duygudan çıkmanın tek yolu nedir sizce? Unutmaya çalışmak mı? destek almak mı? farklı birilerinde şansınızı denemek mi?

Peki size hayatınız boyunca size engel olacak olan bu aşk acısını yaşamak yerine aşkınız ile bir ömür yaşama imkânı sunuluyor desek ne dersiniz? sevdiğiniz insanın sizi sevmesi ve bunu gönülden istemesi en büyük hayalinizi süslüyorsa yapmanız gereken tek şey var Medyum Likos’a ulaşmak ve Aşk Büyüsü için gerekli olan bilgileri vermek.

Aşk Büyüsü, doğru teknik ve yöntemler ile yapılmadığı zaman ters tepebilir, farklı sonuçlara yol açabilir, insanların başına çeşitli musibetler açabilmektedir. Medyum Likos Hoca uyguladığı teknikler ile hem olası musibetlerin önüne geçerken, ilgi, alaka ve aşkın kalıcılığını sağlamaktadır. Farklı büyü ve ilim yöntemleri sayesinde uyguladığı Aşk Büyüsü sayesinde nice acı çekenlerin çocukları ile birlikte tekrar tekrar ziyarete geldiği ve helallik istediği ve en büyük mükafatın bu ziyaretler olduğunu söylemektedir.

Papaz Büyüsü ya da Kabala gibi pek çok farklı yöntemler ile gerçekleştirdiği takdirde Aşk Büyüsü karşısında ki insanı vazgeçilmez ve başkasını göremeyecek kadar sadık hale getirerek, insanları yalnızca mutlulukları ve huzurları için yapılmaktadır. İki insanın mutluluğu ve huzurlu bir yaşam sürmeleri, birbirlerine olan tutkuları ve heyecanları hiç bitmesin diye yapılan bir işlemdir.

Doğru teknik ve doğru bilgi ile ulaşılamayacak hayal yoktur. İnsanların hayallerine kavuşması ve mutlu olmaları ve hayatları boyunca edecekleri duanın en büyük servet olduğuna inanan Medyum Likos 1981 yılında İran Meşhed’te doğdu ve çocukluğundan beri içinde hissettiği gücü, alimlerden aldığı özel eğitimler ve tecrübeler ile 17 yıldır büyük bir özveri ile uyguluyor. Aldığı eğitim ile birlikte Aşk Büyüsü, Bağlama Büyüsü, Kabala Büyüsü, Soğutma Büyüsü, Geri Getirme Büyüsü, Papaz Büyüleri ve Bioenerji ile Metafizik konularında uzmanlaşmıştır.

Ortadoğu’nun mistik topraklarında doğan büyü ilmi, dünyanın en eski bilimidir. Bu bilim, dünya tarihi ile yaşıt olmasının yanı sıra, en doğru uygulayıcılarını da bu topraklardan çıkarmıştır. Medyum Likos Hoca bu ilmin tam kalbine doğmuş ve kendi içindeki gücü en doğru şekilde kullanabileceği eğitimleri aldıktan sonra insanların yararına çalışmaya başladı.

İnsanlar işleri kadar vardır, işlerinde ne kadar iyiyseler o kadar vardır. Medyum Likos Hoca önce ilim diyerek kendisini pek çok konuda geliştirirken, insanlık namına en ufak bir eksik hissettiğinde onu öğrenmek ve sizlerin hizmetine sunmak için gerekirse yerine kadar gidiyor.

İnsanlık kadar eski büyü ve büyücülük konusunda uzmanlar olsa da pek çok hilekar ve düzenbaz tarafından insanları kullanmak ve kandırmak için kullanılmaktadır.

Medyum Likos Hoca’nın ilmi malum üzere en çok suiistimal edilen ilim. Doğru insanı, doğru bilgiyi, doğru devayı bulmak en az ilime hakim olmak kadar zor oldu günümüzde, Medyum Likos Hoca bildiği ilimden ziyade deva bulduğu, hizmet verdiği insanlar vasıtasıyla bilinen ve ilim çevresinde en büyük saygıyı görendir. Medyum Likos Hoca elinden ilim bulanlar yapılan ilmin en büyük teminatı ve garantisi olmak ile birlikte pek çok mutluluğun kaynağıdır. Sizler de hayatınızda mutluluk, aşk ve huzur arıyorsanız İstanbul, Fatih’te Medyum Likos Hoca’yı ziyaret ederek tanışmalı, çayını içmeli ve şifanız için danışmalısınız.

Medyum Likos İletişim İçin :

0531 551 96 67

×