Durugörü

Durugörü

Durugörü, parapsikolojinin bir parçası. Durugörü en genel tanımıyla; canlı ve cansız nesnelerin ve olayların beş duyunun yardımı olmadan algılanmasına verilen isim.

Durugörü, İngilizce “Clairvoyance” kelimesinden dilimize çevrilen bir tanım. Aslında en basit tanımıyla durugörü; duyu ötesi algı olarak açıklanabilir. Bu algı gerçekleşirken ise zaman ve mekan gibi faktörler devre dışı kalır. Durugörü yeteneği doğuştan gelebilir ya da sonradan geliştirilebilir. Durugörü, üçüncü göz olarak adlandırılan epifiz bezinde gerçekleşir. Durugörüye sahip olan kişi, bir duvarın arkasını görebilir, çok uzaktaki bir yerin görüntüsünü zihninde canlandırabilir ya da uzaktaki sesleri duyabilir.

DURUGÖRÜ YORUMCULARIMIZ
Ünlü medyum Yıldız

Uzun yıllardır tarot, kahve falı ve danışmanlıkları ile danışanlarının sorularına en doğru cevapları vermektedir.

Hüseyin hoca

40 yıllık her alanda bakım tecrübesi.

İranlı Arya

Pisişik güçlerle doğan Arya yıllardır durugöre ve tarot üzerine çalışmaktadır.

Durugörü, yeteneği ruhunuzun bilgisine, evrenin tüm ruhlarının kollektif bilgisine, geçmiş ve henüz tezahür etmeyenler dahil tüm olayları görebilmenizi sağlar. Bu yeteneğe sahip bazı kişiler, gelecekte yaşanacak olayları hissedebilir, zihinlerinin ekranında bunu görebilirler. Peki siz durugörüye sahip misiniz? Durugörüye sahip olduğunuzu nasıl anlarsınız?. Sezgi, temiz bir kalp ve aydınlanmış bir aklın sentezidir. Son yıllarda, durugörü önümüze sıklıkla çıkan kavramlardan birisi oldu ya da başka bir deyişle durugörü yetisine sahip olan ya da bu konuyla ilgili olan kişilerin sesini daha fazla duyar olduk. Hepimizin iyi kötü, rüyalar ve beş duyunun ötesinde yaşadığımız sıra dışı deneyimleri olmuştur. Fransızca kaynaklı bir sözcük olan “Clairvoyance” yani durugörünün temelindeki gerçeklik nedir? Bazı şeyleri gerçekleşmeden önce olduğu gibi görmek, hissetmek hatta duymak nasıl mümkün olur? Bu yetiye sahip olan insanlar, en kibar tabiriyle “uçmuş” mudur? İyi haber kimsenin bir yere uçtuğu yok. Aslında uçmanın ötesinde olan bu deneyim, bu deneyime açık olan ve kendini geliştirmek isteyen herkes için var olan bir gerçeklik. Şeytanın avukatlığını yaparsak eğer, belki de içinde yaşadığımız sınırlı gerçeklik, uçuşa geçmeden önceki bekleme. Astral düzlem veya astral dünya bu yapıya aynı zamanda astral düzlem veya astral dünya da denir. Bu varoluş düzlemi; hem klasik, ortaçağ, oryantal hem de ezoterik felsefeler hem de dinlerin gizemi boyutunda kabul görür. Astral boyut, akaşik kayıtlarla bağlantılıdır. Bu akaşik kayıtlar ise fiziksel olarak var olmayan astral boyut ile kodlanan mistik bilginin özüdür. Bu kayıtların insanoğlunun deneyimleri ve kozmosun tarihine dair tüm bilgileri içerdiği var sayılır. Bu kayıtlar, olan veya olacak olan tüm olay, düşünce ve duyguların kayıtlarını içerir.

insta fb be gh
2023 © Medyum